© PELLE LINDBLOM
Text och bild får inte återpubliceras utan upphovsmannens tillstånd. Vid citering, ange källa.
Till Journalisten Pelle Lindblom

E-post 
 
RENA TORTYREN
I VANSINNETS HISTORIA

Solen lyste in genom fönstren till badrummet. Det var en eftermiddag vid ett franskt sjukhus på 1700-talet. Läkaren kom in för att inspektera sin patient, en kvinna som diagnosticerats som hysterisk. Hon hade genomgått en tio månader lång kur av varma bad. I tio timmar per dag fick hon ligga i hett vatten för att motverka uttorkning. Hon var tämligen livlös nu, nära nog död. Att hon levde var ett mirakel.

Läkaren noterade i hennes journal att "membranliknande vävnader som stycken av fuktig pergament skalas av efter visst motstånd. Bitarna passerar ut med urinen varje dag. Den högra urinledaren börjar också lossna och kommer ut helt på samma sätt. Detsamma händer med matsmältningsorganen. De inre vävnaderna kommer ut genom ändtarmen." Så småningom flagnade också matstrupen, luftstrupen och tungan av. Eller också stötte patienten ut bitar antingen genom kräkningar eller upphostningar. Läkaren lär ha betraktat denna tragedi med ett visst intresse. Detta ansågs nämligen vara prima, avancerad läkarvetenskap.
 Mentalvården har egentligen sin början på medeltiden. Över hela Europa får de inrättningar som tidigare byggts för att ta han om spetälska nu tjänstgöra som dårhus. Dårskapens vetenskapliga födelse tar sin början när de som tidigare betraktats som besatta av onda andar i stället sjukförklaras. Nu skulle de inte längre få vård av kyrkan, utan av vetenskapen.

Blev galna

Psykvårdens historia är ingen trevlig läsning. Emellanåt kan man förundras över hur patienterna överlevde sjukhusvistelsen. Var de inte galna när de kom in på sjukhusen, så lär de ha blivit det av behandlingen. För okunnigheten om sjukdomarna var bevisligen stor i begynnelsen av denna historia. Men iderikedomen och experimentlustan var det inget fel på, hos de läkare och vetenskapsmän som tog sig an problemen.
 Det blir varken mer eller mindre tragiskt när man förstår att de som spärrades in i mångt och mycket var avvikare, lösdrivare, tiggare och andra som inte passade in i samhällsfasaden. Men det ger oss en vink om att de som fått stämpeln vansinniga genom historien, ofta inte varit annat än annorlunda människor som varit oönskade av en eller annan orsak.
 Vanliga behandlingar var laxering, åderlåtning och duschning. När detta inte hjälpte, inympades skabb på maniker. Den vetenskapliga tanken var att det sjuka då skulle lämna inälvorna och hjärnan för att sprida sig till kroppens yta och frigöra sig utanför den. På ett sjukhus i Harlem avsågs att bota konvultioner med en liknande princip, nämligen genom att man tog glödande järn och brände ända in till benet. Andra metoder lär ha uppfunnits av
en slump, eller om man så vill, av patienten själv.
 En höstdag för länge sedan rymde en mentalsjuk man från en transport, sprang in i skogen, hoppade i en sjö och simmade över till andra sidan. När man efter mycket letande äntligen fick fatt i rymlingen kunde man konstatera att han mirakulöst nog tillfrisknat, och lär ha levt länge utan att någonsin åter bli vansinnig. Simturen tillkänns miraklet, och kalla bad i stället för varma får nu tjänstgöra som ny behandlingsmetod. Den belgiske kemisten Jean Batise Helmont redogör här följande om den nya mirakelbehandlingen:

Onani på flickor

- Det enda man måste tänka på är att kasta de sjuka i vattnet plötsligt och alldeles oväntat och att hålla dem där mycket länge. Man behöver inte vara rädd för att de ska dö...
 Experimenten på människan fortsätter in på 1800-talet. I början av detta sekel introducerar Mason Cox stolt sin moderna uppfinning, svängstolen. Man sätter en patient i en säng eller stol som appliceras till ett hjulverk. Där kan man nu ställa in vilken hastighet man vill. Verkan överträffar förhoppningarna. En man försätts från melankolisk rigiditet till manisk upphetsning, vilket han väljer att kalla ett snabbt tillfrisknande. De kalla baden fortsätter att vara en etablerad behandlingsmetod, nu kallt vatten från hög höjd. Blodtransfusioner från kalvar, är ett annat exempel.
Onani på flickor sägs också ha varit vanligt förekommande. Vad för typ av sjukdom det skulle bota framgår dock inte av skrifterna.
 Det finns visserligen exempel på rikitgt humana läkare som faktiskt rekommenderat promenader, behagliga dofter och musik till sina patienter. Men vanligast var nog att patienterna bara blev inspärrade. Många sjukhus hade något av lågbudget-karaktär över sig. Att männsokor fick sitta fastkedjade i fuktiga fängelsehålor med råttor som enda sällskap, var inget unikt.
 - Många dog av betten, då råttorna nattetid kastade sig över de inspärrade och gnagde på deras lemmar, står det i en gammal rapport.

Den moderna vården

Under 1800-talet omorganiseras vården i Sverige och flera mentalsjukhus byggs. Ett av dessa är Furunäsets Hospital och Asyl utanför Piteå, ett riktigt skrytbygge för sin tid. Det moderna sjukhuskomplexet står färdigt 1893 och tar emot patienter från hela Sverige. Här finns plats för 300 intagna med en speciell asylavdelning för obotligt sjuka. Anstalten är i mångt och mycket en självförsörjande, sluten värld.
 De första patienterna anländer sjövägen efter en orolig och stormig höstresa med ångaren Rurik. Med på resan finns fröken Anna Lindersson. Hon ska komma att bli inspärrad på detta sjukhus för resten av sitt liv utan att någonsin få ta emot ett enda besök. Många av dessa människor skulle aldrig återvända ut i samhället igen. Här skulle de förvaras in till döden.
 På kajen hörs skrik och vrål. Dårarna kommer utkrypande på sina bara knän ur fartygets lastutrymme.
Överläkare Per Gustav Winkvist vakar noga över proceduren. Han har makt, inte bara över patienterna, utan även personalen som han kan anställa och avskeda hur han vill. Vårdarna måste till och med begära hans tillstånd för att få gifta sig. Men han är så pass human att han bestämmer sig för att skriva till Stockholm och klaga. Han lutar sig fram och viskar i sysslomannen John Liedholms öra:
 - Det bör tas i beaktande, att det är människor som fraktas.
 Sysslomannen nickar instämmande.
 Efter allt tumult blir det så småningom ordning. Några har tur och får en säng i en av de stora salarna. Men många av de oroliga och våldsamma patienterna tas till stormavdelningen där de spärras in i isoleringscell.
 Där är den enda kontakten med omvärlden den högt placerade, gallerförsedda fönstergluggen, och matskålen som skickas in varje dag. Dörren är tjock med ett litet titthål. Golvet sluttar mot mitten för att avföringen ska samlas där. Vrålet från förtvivlade ekar i korridoren utanför. Till och med utanför cellerna är stanken näst intill outhärdlig.
 Förhållandena är inte unika på något sätt. Tidigare har C. J. Ekströmer rest runt i landet för att inspektera de hospital som byggts upp. Han berättar i sin rapport:
 "Danvikens hospital: En mängd dårar inneslutna i kyffen likt ett boskapsstall. Inga möbler. Ingen halm på golvet.
 Nyköping: Stank. Fotbojor av järn måste användas för att fjättra de våldsamma dårarna vid sängarna enär det inte finns plats i de befintliga burarna.
 Växjö: Under nätterna låses de sjuka in med järnbommar försedda skåp, vilka saknar luftväxling. I burarna instänges stormande och osnygga, sämre lottade än vissa husdjur."
 Klagoropet är ett eko som ingen hörsammar. Ingen tröst. Ingen vila från eländet. I en liten bur sitter Johan instängd. Han kommer från en liten by utanför Eskilstuna. Ingen nåd finns, ingen hjälp. Såren från fotbojorna värker runt hans vrister. Han kan inte komma över sorgen från sin bortgångne moder. En natt lyckas han tillverka ett rep av lite säckväv och lindar det runt sin nacke...

Godtycklig intagning

Sättet patienterna behandlas på avslöjar inte bara den tidens människosyn. Det var också en handfallenhet inför dårskapen. Egentligen visste man ingenting om sjukdomarna, och behandlingsmetoderna kom att bli därefter.
 Alternativet till stormceller och andra tvångsåtgärder var inte många. Vid sekelskiftet var den enda gamla och riktigt beprövade metoden varma bad. En hel dag ordineras patienten att ligga i badkaret, endast med avbrott för måltider. Syftet är att matta ut och lugna så att patienten ska kunna sova på natten.
 Utanför sjukhusets portar fortgår industrialismen. Troligtvis vet människorna utanför taggtråden vad som pågår där inne. Hot om intagning är inte ovanligt. Är du för avvikande kan du hamna på dårhus. Patientrekryteringen är inget problem. Godtycke råder. En husbonde skriver till sjukhuset och anför att hans dräng borde låsas in då han är alldeles för glad i att läsa gamla krigshistorier. Dessutom rymmer han ibland och anses som svagsint.
 - Han blir kostsam att hålla reda på, anför husbonden.
 Pojken spärrades in. Hur det gick för honom? Ingen vet. Antagligen blev han kvar allt för länge. Kanske var han sjuk. Eller kanske var han en frisk annorlunda grabb som blivit less på dränglivet.
 Enligt läkarna tillfrisknar visserligen några patienter och släpps ut. Men de flesta är nu så hosptaliserade att de inte förmår återanpassa sig till ett samhälle utanför stängslet.

Insulin och el-chocker

Samhället är helt förändrat där ute, innanför portarna har tiden stått stilla.
 I denna anda förflyter årtionden på Furunäset. Det enda som förändrar vården är nya, mer eller mindre raffinerade behandlingsmetoder. I början på 40-talet är lokalerna slitna och omoderna. Anna Lindersson är fortfarande intagen och har hunnit bli 68 år gammal. Hon sitter sysslolös i en kal korridor. Radion står på och spelar en schlager.
Det ekar lite grann och ljudet blir diffust. En harkling hörs, ett litet klagande ljud från en patient. Det låter som om hon har ont. Ljuset från de gallerförsedda fönstren sticker i ögonen och blänker i golvet på den nötta stenbeläggningen. Inne på sal 8 ligger en sovande patient fastspänd i läderremmar. Hon har just kommit tillbaka från elchocksbehandlingen.
 Elektrisk ström skickas genom hjärnan. Patienten krampar i ett epilepsiliknande anfall. Behandlingen är skonsam, menar expertisen. Men patienterna klagar. Frakturer är vanligt. En annan biverkning är minnesförlust.
Enligt uppgift från en av vårdarna tappar en patient minnet helt efter alla elchocker.
 Insulinbehandling är också vanligt förekommande. Insulin matas in i blodet tills patienten faller i koma. Där får hon ligga i 30-60 minuter då hon sondmatas med druvsocker och vaknar. En fullständig behandling tar ibland flera månader. Patienterna blir enormt tjocka på grund av sockerlösningen. Denna behandlingsform tillämpas länge på Furunäset parallellt med elchocker.
 Dessutom ökar antalet intagna dramatiskt. År 1943 har Furunäset 662 patienter.
 - De moderna behandlingsmetoderna välsignelsebringade, säger överläkare Hjertstedt.

Vetenskapen går in i hjärnan

Antagligen menar han insulin- och elchocksbehandlingen som är deras enda medel för att behandla patienterna, förutom långbaden. Precis som tidigare försvarar läkarna sin tids kunskap som den mest förträffliga.
Det är också nu som lobotomin gör sin triumferande entré.
 Redan 1935 hade forskarna utfört experiment på två apor, Becky och Lucy. De tränades att hitta mat i olika skålar, och särskilt Becky blev aggressiv då hon inte kunde minnas vilken av skålarna som innehöll maten. Då frontalloberna skildes från den övriga hjärnan begick apan samma fel, nu utan att visa någon som helst aggressivitet.
Trots att flera forskare varnar för metoden, då kunskapen om hjärnan var minst sagt bristfällig, började man ganska snart att operera på människor.
 En metod går ut på att ge patienten flera elchocker i snabb följd, varpå läkaren för in en grov nål i hjärnan, i vars främre ände det finns en slynga, och "rör om" innan patienten hinner vakna. Så småningom kom man på att om patienten bara fick lokalbedövning kunde denne vara vaken under hela operationen och "rapportera fortlöpande" till läkaren som på så sätt kunde bedöma patienten under hela operationen.
 I vissa fall förbättras tillståndet hos dem med stark oro och hallucinationer. Många psykiatrer rekommenderar metoden som ett förstahandsalternativ, precis som man ibland måste amputera ett ben.
 En religiöst lagd man som länge plågats av fruktan för Den Helige Ande fick ett lugnt uttryck i ansiktet efter ingreppet och utbrast:
 - Äsch Den Helige Ande, han finns ju inte.

En känsloamputering

Men de lyckosamma operationerna är få. Endast tolv procent sägs lämna sjukhuset i "försörjningsdugligt skick". Däremot är biverkningarna många. Minnesförlust, apati, inkontinens och viktökning, för att nämna några. De som tidigare varit politiskt eller konstnärligt intresserade upphörde ofta att odla sina intressen. En del har kvar sina sjukdomssymptom. För några försämras tillståndet.
 Många ingrepp är oprecisa, vilket obduktioner visar. Ofta rör läkaren om för mycket och det uppstår blödningar. Upp till var femte patient dör av operationen. Och även om patienten överlever är ingreppet oåterkalleligt.
Många blir som en slags likgiltiga zoombier som vandrar omkring utan att reagera på varken glädje eller sorg. En känsloamputering.
 Trots detta slår sig Överläkare Nils Sahlströms för bröstet och yttrar i skriften Modern svensk sinnesjukvård från 1949:
 "Trots otillfredsställande lokaler, som möjliggjort endast mera provisoriska anordningar, har under det senaste decenniet modern terapi (elchock- och insulinbehandling) givits åt alla de sjukdomsfall, som ansetts därför lämpade.
De patienter, på vilka s.k. lobotomi befinns indicerad, remitteras sedan ingången av 1948 till Piteå lasarett, där operationen verkställs. I terapeutisk hänseende måste sjukhuset sålunda sägas i stort sett fylla de krav, vilka nutiden ställer på en sjukvårdsanstalt av dess art."
 Ett år senare lobotomeras 26 av Furunäsets patienter. I Sverige utförs minst 700 lobotomier. Antagligen fler.
 Enligt statistik från 50-talet upphör dock behandlingsmetoden successivt. En ny mirakelmedicin har nämligen kommit, ett preparat som revolutionerar vården, på ytan.
 Ämnet heter klorpromazin och läkemedlet Hibernal. Ännu en lyrisk rapport skrivs 1957. I dr Sahlströms årsberättelse står det att Hibernalbehandlingen är den främsta terapiformen.
 En ny era är inledd. Visserligen är sjukhuset överbelagt. Antalet intagna bara ökar och ökar. Många nyintagna får sova på golvet. Som mest har sjukhuset (som ursprungligen hade 300 platser) nära 800 patienter. Intagna har till och med använts som personal emellanåt. Men medicinerna har kommit.

Hibernal - fängelse i bröstet

Trots alla lovord döljer sig även här en annan sanning, fast denna gång av det osynliga slaget. Plötsligt är stormande avdelningar lugna och trivsamma, i alla fall för personalen. I patienternas blod cirkulerar klorpromazinet. Vårdarna bestämmer dosen. Är någon lite orolig ger de bara mer.
 Några radikala debattörer anar ugglor i mossen och börjar hävda att nervlugnande är till gagn endast för läkemedelsindustrin.
 Men läkarna kontrar: psykofarmakan har sin givna plats i kombination med psykoterapi. Och Maj-Britt Norén som är chefsläkare då sjukhuset har sitt 80-års jubileum säger förstås:
 - Nu är vården modern.
 Målet med medicinerna är att göra patienter kontaktbara och mottagliga för annan behandling, sägs det. Men de styrande har svårt att redogöra för vad den där andra behandlingen egentligen består av på de överbelagda sjukhusen. I stället blir många patienter läkemedelsberoende och känner starkt obehag. Biverkningarna är känslolöshet, skakningar, darrningar, tappad sexlust och en slö och slapp kropp. Dessutom upplevs psykofarmakan
som ett galler i bröstet. Patienterna vittnar: Man blir lugn utanpå, men inuti känns det fortfarande likadant. Och medicinerna angriper inte orsakerna, bara symptomen.

Bortglömd skugga

Allt detta pågår medan Anna Lindersson varit patient. Vilken behandling hon själv blivit utsatt för är okänt. Men nu är hon gammal och trött. Vid 50-talets utgång hinner hon fira sin 87-årsdag. Året efter dör hon. "Överflyttad från hospital i hufvudstaden vistades hon i 67 år på Furunäset. Några anhöriga kom aldrig på besök. Ingen intresserade sig för hennes öde. I en aprildags blåa dunkel skrevs slutvinjetten i hennes liv. I sjukhusets gravkapell. Hon blev 88 år."
 På ett sätt är denna kvinnas livsöde en symbol för sjukhusets hela historia. Än i dag kan personal som jobbat på sjukhuset under 50-talet minnas henne. Men ingen tycks komma ihåg mer än att hon var ensam, utelämnad och aldrig tog emot några besök. En skugga. En bortglömd människa som suttit inspärrad medan två världsomspännande krig förflutit. Hur hon hade det? Hennes öde är lika blått och dunkelt som i dödsrunan.
 Strax efter hennes död kommer fler och fler rapporter som säger att det är ohållbart på furunäset. Läkarna stoppar inte. Sjukhuset är överbelagt. Äntligen kapitulerar vårdapparaten inför sin påstådda förträfflighet.  Många intagna är nu i så dåligt skick att de behöver gångträning. Andra är egentligen inte så sjuka, men har hospitaliserats så svårt att de inte ens kan borsta sina tänder.
Instängda vandrar patienter fram och tillbaka i korridorerna. En förtärande sysslolöshet. På radion hörs Lennart Hyland svagt i bakgrunden. Klagoropen är däremot höga och ekar fortfarande. I mänsklighetens korridor. Ett rop på hjälp ur en vansinnig och mardrömslik historia.

PELLE LINDBLOM

fotnot: Furunäsets sjukhus är i dag företagsby. Mentalvården upphörde 1993 och i dag är alla stora mentalsjukhus i
Sverige nedlagda. Vården bedrivs i andra former.© PELLE LINDBLOM
Text och bild får inte återpubliceras utan upphovsmannens tillstånd. Vid citering, ange källa.
Till Journalisten Pelle Lindblom

E-post